Covid 19 Pandemi Döneminde Lisans Öğrencilerinin E Öğrenme Yönetim Sistemine Yönelik Görüşleri ile Ergonomi

31 Temmuz, 2021

 

Yazarlar: Murat YALMAN

Öz

Amaç – Pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin kullandıkları e-öğrenmeye yönetim sistemine yönelik görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – e-öğrenme yönetim sistemine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek için temel nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Temel nitel araştırma modeli olayı veya olguyu görüş belirtenlerin kendi bakış açılarıyla yorumlaması ve olayın çözümlenmesi ve kategorize etme işlemidir.

Bulgular – Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamına yakını e-öğrenme yönetim sistemini salgın döneminde eğitim almada yerli bulsa da yine de yüz yüze eğitim almayı istemektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sistemi kullanmak için bilgisayar ve yeterli düzeyde internet bağlantısı olmamaları bu öğrenme yönetim sistemine bakış açılarını olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Öğrencilerin e-öğrenme yönetim sistemi kullanmak için sadece teknolojik araç-gerecin yanında sürekli internet bağlantılarının olması da yapılan bu çalışmada dile getirilen bir diğer önemli nokta olmuştur. Çalışma ile öğrencilerin uzun süre e-öğrenme sistemi üzerinden ders takip etmelerinin hiç ergonomik olmadı belirlenmiştir.

Özgünlük/değer – Üniversite öğrencileri lisans eğitimlerini salgın boyunca e-öğrenme yönetim sistemi üzerinden almıştır. Sistemin eksik veya iyi gönlerinin belirlenmesi kullanıcıların memnuniyetini arttıracaktır.

Anahtar Kelimler:Covid-19, lisans öğrencileri, e-öğrenme, ergonomi

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]