Osmanlı Devleti İktisadi Hayatının Gelişimi

1 Temmuz, 2021

 

Yazarlar: Mahmut Turan

Öz

Amaç – Osmanlı Devleti'nin maliye alanına yönelik yapılan bu çalışma tarihi perspektif açısından incelendi. Makalenin yazılış amacı devletin ekonomi alanında nasıl bir sistem uyguladığını ortaya çıkarmaktı.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Bu makale hazırlanırken betimsel analiz yöntemi uygulandı. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar araştırılarak dokümanlar oluşturuldu.

Bulgular – Osmanlı Devleti'nde iktisadi hayat sistemli ve teşkilatlı bir yapıya sahipti. Daha henüz XIV. yüzyılda devletin maliyeden sorumlu olarak defterdar adlı birini görevlendirmesi ve bu kişiye bağlı olarak çeşitli kalemlerin bulunması sistemli bir yapının en önemli kanıtıydı. Devletin uyguladığı vergi sisteminde dönemin şartları ve din kuralları etkiliydi ve vergi miktarları dönemsel farklılıklar gösteriyordu.

Özgünlük/değer – Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen yaklaşık altı yüz yıllık sürede hayvancılıkla başlayan ekonominin temeli zamanla sanayileşmeye doğru yöneldi. Hayvancılığa bağlı olarak dokuma ve deri sanayi hızlı bir şekilde gelişti. XIX. yüzyılda Osmanlı sınırları göz önünde bulundurulunca ekonominin büyüklüğü ve demir yollarının uzunluğu teşkilatlı bir yapıyı ortaya çıkarıyor.

Anahtar Kelimler: Osmanlı Devleti, Ekonomi, Sanayi, Vergi

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]