Dezavantajlı Sınıflarda STEM Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

31 Temmuz, 2021

 

Yazarlar: Seher KAPLAN, Fatih YILMAZ

Öz

Amaç – Dezavantajlı sınıflarda eğitim gören çocukların STEM eğitimi hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Yapılan çalışmada nitel analiz yöntemi tercih edilerek dezavantajlı sınıflar içerisinden STEM eğitimi alan bir sınıf seçilmiş ve bu sınıfın öğrencilerine çalışma uygulanmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi elde edilerek toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle irdelenerek sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular – Yapılan görüşmelerde öğrencilerin STEM Eğitimini etkin olarak kullanabildikleri, bu eğitimden çok memnun kaldıkları, bu eğitimi almayan arkadaşlarının da bu eğitimi alarak Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik konusunda daha bilgili olmaları gerektiğini belirtmişlerdir.

Özgünlük/değer – Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak STEM eğitimlerinin tüm okullarda uygulanması ve eğitim içeriğinin genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Eğitim sonunda öğrencilerle iletişim kesilmeyerek sürekli öğrencilerle etkileşim içerisinde bulunulması ve öğrencilerin yaşayabilecekleri sıkıntılar noktasında onlara destek olunması gerektiği şeklinde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimler: STEM Eğitimi, Öğrenci, Öğretmen

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]