Eğitimde Bütçe Yönetimi ve Türkiye’nin Eğitim Bütçesinin Değerlendirilmesi

31 Aralık, 2022

 

Yazarlar: Mehmet ERYİĞİT, Emine Eylül KOÇ, Adem DOLU

Öz

Amaç – Bu çalışmada eğitimde bütçe yönetimi ve Türkiye’nin eğitim bütçesi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin eğitim bütçesinin diğer bütçe kalemleri arasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Çalışma gerekli bilgilerin incelenmesinde literatür araştırmaları sonucunda elde edilen verilerin analizlerini inceleyerek derlemeye bağlı olarak hem değerlendirme hem sonuç ve hem de önerilere ulaşmak araştırılmıştır.

Bulgular – Eğitim konusu bir ülkenin geleceği açısından son derece önemli bir konudur. Ülke ekonomilerinde genel bütçeden eğitime ayrılan bütçenin büyüklüğü, eğitimin kalitesi ile ilgilidir. Özellikle 2022 yılı bakanlıklara ayrılan bütçe rakamları incelendiğinde en yüksek ikinci bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı’na ayrıldığı görülmektedir.

Özgünlük/değer – Yapılan bu çalışma, eğitim sistemi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalkınmanın insan gücü kaynağının ve ekonomik kalkınmanın da itici gücü olduğundan merkezi bütçede Millî Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçenin bilinmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimler: Bütçe, Eğitim, Türkiye, Eğitim Bütçesi.

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]