Gereklilik Çekimi ve Diyarbakır Ağzında Kullanılan Şekli

31 Aralık, 2022

 

Yazarlar: Münir ERTEN

Öz

Amaç – Türkiye Türkçesi ağızlarında gereklilik çekimini kullanış biçimlerini belirlemek.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – – Diyarbakır ağzında şimdiki zaman, istek ve emir gibi fiil çekimleri diğer ağızlara göre farklı ve özgündür; gereklilik çekimi de böyledir.

Bulgular – Bugün gereklilik çekimini genel olarak -mAlI ekiyle yapıyorsak da bunun dışında da kullandığımız şekiller var. Bunları ağızlarımızda da kullanıyoruz. Diyarbakır ağzında daha çok tercih edilen şekil, gerek kelimesi ile istek çekimli fiilden oluşan şekildir.

Özgünlük/değer – Şimdiye kadar bu konu hiç işlenmemişti. Bu yaklaşımla, tespit ettiğimiz bulguları değerlendirmek daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalara yol gösterici olması bakımından önemliydi.

Anahtar Kelimler: Diyarbakır Ağzı, gerek, şart çekimli fiil, istek çekimli fiil, iyelikli fiil ismi.

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]