Opinions of Classroom Teachers Regarding Live Lessons Taught Over EBA During the Covid-19 Pandemic Process

31 December, 2022

 

Authors : Mehmet DÜNDAR, Sğleyman ERSÖZ, Ahmet KARAMAN, Veysi NERGİZ

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to determine the effectiveness of distant education used in primary schools and to identify any potential drawbacks. Primary school teachers were asked their opinions about distance education conducted over EBA during the Covid-19 pandemic.

Design/methodology/approach – In the study, a qualitative research model was employed. Additionally, in the qualitative data design enabling instructors to share their own experiences with the EBA system under the Ministry of National Education, a phenomenological paradigm was applied.

Findings – In this section of the study, the opinions of the classroom teachers regarding the live lessons they held via the EBA (Education Informatics Network) were studied. First, the research looked at the participants' opinions on distant learning, which was implemented when face-to-face instruction began following the COVID-19 pandemic.

Originality/value – This study is crucial for gathering primary school teachers' comments on distance learning over EBA during the Covid-19 pandemic, as well as for identifying the strengths and weaknesses of distance learning programs used in primary schools.

Keywords: Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Nitel Araştırma, Uzaktan Eğitim

To download the article[Full text]

References

Acar, M. (2020). Korona Sonrası Dünya: Ekonomik, Sosyal ve Akademik Hayatta Ne Değişecek Ne Değişmeyecek? Muzaffer Şeker, Ali Özer ve Cem Korkut. Türkiye Bilimler Akademisi, 279, 298.

Alkan, H. (2020). COVID-19 sonrasında yönetsel kapasite: Demokrasi bağlamında devletlerin geleceği. Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği. Ankara: TÜBA Yayınları.

Al-Samarrai, S., Gangwar, M., & Gala, P. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on education financing.

Aydın, K. (2020). Küresel salgın sonrasında sağlık hizmetlerinin ve ekonomisinin geleceği. Küresel Salgının Anatomisi. İnsan ve Toplumun Geleceği, 95-111.

Aysan, A. F. (2020). COVID-19 salgınının dünya ekonomisini etkilemesinde belirsizlik ve güven kavramsallaştırması. Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, 521-541.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research desing: Choosing among five approaches. (2nd Press). SAGE Publications.

Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227-240.

Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.

Deniz, O. ve Güneş, G. (2022). Sınıf öğretmenlerinin covid-19 sürecinde eğitim bilişim ağını (EBA) kullanma durumları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (1), 28-46.

Demir, E., & Demır, C. G. (2021). Investıgatıon Of Parents opınıons About Dıstance Educatıon Durıng The Covıd-19 Pandemıc. Turkish Online Journal Of Distance Education, 22(2), 42-57.

Demir, F., ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim, 49(1), 273-292.

Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 14(1), 787-809.

Günbaş, N., & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of Education, 10(3), 686-716.

Hebebci, M. T., Bertiz, Y., & Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the Coronavirus (COVID-19) Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science, 4(4), 267-282.

İnci Kuzu, Ç. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA TV) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 505-527.

Karakaya, F., Selçuk, A. R. I. K., Cimen, O., & Yilmaz, M. (2020). Investigation of the views of biology teachers on distance education during the COVID-19 pandemic. Journal of Education in Science Environment and Health, 6(4), 246-258.

Karatekin, K. Elvan, Ö. Ve Öztürk, D. (2015). "Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin fatih projesi hakkındaki düşünceleri". Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (18), s. 81-114.

Kavuk, E.& Demirtaş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 1(1), 55-73.

Kaya, İ. G. (2019). Ortaöğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Mesleki Gelişim Çalışmalarının Etkililiği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1(1), 52-74.

Kılıç, O. (2020). Tarihte küresel salgın hastalıklar ve toplum hayatına etkileri. Muzaffer Şeker, Ali Özer ve Cem Korkut. Türkiye Bilimler Akademisi, 13, 54.

Kızıltaş, Y., & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri. Electronic Journal Of Social Sciences, 20(80).

Koçak Tufan, Z. (2020). Küresel salgın sonrasında sağlık eğitiminin dönüşümü. Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, 149-171.

Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (Eba) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Journal of International Social Research, 9(45).

Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7, 66-77.

Liu, J., Liao, X., Qian, S., Yuan, J., Wang, F., Liu, Y., ... & Zhang, Z. (2020). Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerging infectious diseases, 26(6), 1320.

Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., & Stahl, D. A. (2018). Brock Biology of Microorganisms. 15th Global Edition. Boston, US: Benjamin Cummins.

Mukoviz, O. P. (2014). The course 'fundamentals of distance learning in primary educaiton' as a component of lifelong education of primary schools teacher. Information Technologies in Education, (20), 66-73.

Öğdem, Z., Sönmez, E., & Öğdem, Z. (2022). Evaluation of the Distance Education Process based on Teachers’ Opinions during the Covıd-19 Pandemic. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 10(1), 61-75.

Özer, A., & Çetinkaya, F. (2020). Sağlık hizmetleri ve postpandemik dönemde sağlık hizmetlerinin dönüşümü. Küresel Salgının Anatomisi, İnsan ve Toplumun Geleceği, 111-131.

Özgöl, M., Sarikaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Students’ and teaching staff’s assessments regarding distance education applications in formal education. Journal of Higher Education and Science, 7(2), 294-304.

Reece, J. B., Wasserman, S. A., Urry, L. A., Cain, M. L., Minorsky, P. V., & Jackson, R.B. (2019). Biologia de Campbell. Artmed Editora.

Rasmussen, S. A., Kelley, C. F., Horton, J. P., & Jamieson, D. J. (2021). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccines and pregnancy: what obstetricians need to know. Obstetrics and gynecology, 137(3), 408.

Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 3, 262-288.

Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, D. R. (2015). Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları. Çeviri editörü: Asım Arı). Eğitim Kitabevi: Konya.

Siddique, A., Fateh, A., Idrees, N., Ali, Q., Hafeez, M. M., & Malik, A. (2020). The epidemics of COVID-19. Biological and Clinical Sciences Research Journal, 2020(1).

Tanik-Önal, N., & Önal, N. (2020). Teaching Science through Distance Education during the COVID-19 Pandemic. International Online Journal of Education and Teaching, 7(4), 1898-1911.

Turkish Ministry of Health (Republic of Turkey Ministry of Health) (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 Infection) Guide.Retrieved from https://covid19bilgi. saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

UNESCO, (2020a). COVID-19 educational disruption and response. Retrieved May 26, 2020 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

UNESCO, (2020b). National learning platforms and tools. Retrieved May 26, 2020 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses

Velavan, T. P., & Meyer, C. G. (2020). The COVID‐19 epidemic. Tropical medicine & international health, 25(3), 278.

WHO (World Health Organization) (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 1. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf

Yalman, M. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar destekli uzaktan eğitim sistemi (moodle) memnuniyet düzeyleri. Turkish Studies, 8(8), 1395-1406.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara:SeçkinYayıncılık.

YILDIRIM, M. (2021). The Effects of the Covid-19 Pandemic on the Turkish Economy: Views of Graduate and Doctorate Students. Turkish Journal of Qualitative Research, 1(1), 18-29.

Yüksel, E. A. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Salgını Sürecinde Çevrim İçi Ders-Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(57), 291-303.

Cite

Dündar, M., Ersöz, S., Karaman, A. & Nergiz, V. (2022). Opinions of Classroom Teachers Regarding Live Lessons Taught Over EBA During the Covid-19 Pandemic Process. Turkish Journal of Qualitative Research, 2(2), 42-52.