Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden Covid-19 Pandemi Sürecinde EBA Üzerinden Verilen Canlı Dersler Hakkındaki Görüşleri

31 Aralık, 2022

 

Yazarlar: Mehmet DÜNDAR, Sğleyman ERSÖZ, Ahmet KARAMAN, Veysi NERGİZ

Öz

Amaç – Yapılan bu çalışma, Covid-19 pandemisi boyunca EBA üzerinden yürütülen uzaktan eğitime ilişkin ilkokul öğretmelerinin görüşlerinin alınması, ilkokullarda uygulanan uzaktan eğitimin etkinliğinin ve olabilecek eksikliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin Mili Eğitim Bakanlığına bağlı EBA sistemine yönelik kendi deneyimlerini ortaya koymaları için nitel veri deseninde olgu bilim modeli kullanılmıştır.

Bulgular – Çalışmanın bu bölümünde sınıf öğretmenlerin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden gerçekleştirdikleri canlı derslere ilişkin görüşleri analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle katılımcıların COVID-19 pandemisi sonrasında yüz yüze eğitme başladıktan sonra uygulanan uzaktan eğitime ilişkin görüşleri incelenmiştir.

Özgünlük/değer – Yapılan bu çalışma, Covid-19 pandemisi boyunca EBA üzerinden yürütülen uzaktan eğitime ilişkin ilkokul öğretmelerinin görüşlerinin alınması, ilkokullarda uygulanan uzaktan eğitimin etkinliğinin ve olabilecek eksikliklerin ortaya konulması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimler: Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Nitel Araştırma, Uzaktan Eğitim

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]