İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemisi Döneminde Kullandıkları Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Görüşleri

31 Temmuz, 2021

 

Yazarlar: Yakup ASLAN

Öz

Amaç – Çalışmada ilk ve orta düzeyde görev yapan öğretmenlerin uzaktan öğretime ilişkin görüşlerin belirlenmesine çalışılmıştır.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri beraber kullanılmıştır. Çalışma öğretmenlerin pandemi süresince eğitim – öğretim aracı olarak kullandıkları uzaktan eğitim sistemine yönelik öğretmen görüşlerini nitel olarak çözümlenmiştir. Nitel araştırma modelinde durum çalışması kullanılmıştır.

Bulgular – Çalışmaya katılanların tamamına yakını uzaktan eğitim sistemi geleneksel eğitime kıyasla yeterli bulmamışlardır. Pandemi döneminden önce yapılan uzaktan eğitimin etkinliğinin sorgulandığı çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Çalışmayla pandemi sürecinde aktif olarak zorunlu kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkında öğretmenlerin görüşleri değişmemiş halen geleneksel eğitimin daha başarılı oldu belirlenmiştir.

Özgünlük/değer – Çalışmada öğretmenlerin uzaktan eğitim sistemi hakkındaki görüşleri alınarak gelecekte bu öğrenme sistemini kullanacak öğretmenlerin sisteme ait zorluklarının ve eksikliklerinin belirlenmesi ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine büyük katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimler:Covid-19 Salgını, Öğretmenler, Uzaktan Eğitim

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]